Oddech jak życie, czyli dlaczego ćwiczenia i techniki oddechowe są tak ważne?

Nasze życie to ciągła przemiana energii. Organizm zużywa ją na ciepło, myśli, uczucia, ruch, walkę z chorobami, budowę nowych komórek itd. A więc na wszystko to, co nazywamy  prostym słowem – życie.

2583967_ml

Oddech jak życie.

Przypominam, że od urodzenia do śmierci człowiek teoretycznie zużywa około 50 milionów kcal energii. Im mniej energii zużyjemy na procesy życiowe, tym dłużej będziemy żyć. Jest to proste i zrozumiałe. Większość z nas myśli, że głównym źródłem energii dla organizmu człowieka są produkty żywnościowe. Natura jak się okazuje rozporządziła inaczej.

Najłatwiej będzie to zilustrować prostym przykładem;  bez wyżywienia człowiek może żyć kilka tygodni, bez wody kilka dni, bez powietrza zaledwie kilka minut. I dlatego opanowanie różnych sposobów oddychania jest najlepszą drogą do zdrowia i co ciekawe może nas do niego zaprowadzić najszybciej.

Sens gimnastyki oddechowej polega na tym, że człowiek może pobierać ogromne zapasy energii, która znajduje się w powietrzu i gromadzić ją w sobie. Właśnie dlatego sztuka oddychania jogów znajduje się na najwyższym stopniu „drabiny zdrowia”. Z naukowego punktu widzenia zalety gimnastyki oddechowej polegają na tym, że zmieniając zwyczajowy sposób oddychania gromadzimy w organizmie dwutlenek węgla (CO2), który jest niezbędny dla wszystkich reakcji wymiany komórkowej (wymiana gazów pomiędzy komórką i krwią). Chodzi o to, że tlen jest niezastąpiony do reakcji utleniania i dlatego należy starać się oddychać czystym naturalnym powietrzem. Natomiast większość pozostałych reakcji chemicznych, zachodzących w organizmie uzależniona jest od koncentracji CO2. Często po 3-5 godzinach spaceru po lesie, gdzie powietrze jest wyjątkowo nasycone tlenem (gdy oddychamy szczególnie głęboko), wracamy do domu „rozbici”, zmęczeni z „ciężką głową”. Wszystko to dzieje się, dlatego że w organizmie zmniejszyła się koncentracja CO2 W wyniku czego powstaje zwężenie naczyń krwionośnych idących do serca i mózgu.

Techniki oddechowe.

Jeśli my zatrzymujemy oddech, to we krwi poprawia się wymiana gazowa i gromadzi się niezbędny dla procesów wymiany komórkowej dwutlenek węgla. Właśnie na tym polega sekret zdrowia i długich lat życia.

Oddychanie i starzenie się.

Prawidłowo oddychając, człowiek zatrzymuje procesy starzenia swojego organizmu. Ludzie długowieczni, z różnych stron świata, tłumaczą swoją długowieczność dobrą kondycją fizyczną, a przede wszystkim stosowaniem systemu „głębokiego oczyszczającego oddechu”. Tajemnice tego systemu zna niewiele osób.

Kiedyś przy spotkaniu z tybetańskim mnichem zapytałem go o system „głębokiego oczyszczającego oddychania”. Jedyne, co mi powiedział: „Chcesz żyć długo – oddychaj głęboko i rzadko”.

Naukowo stwierdzono, że racjonalnie odżywiając się możemy przedłużyć nasze  życie o 10-20 lat, natomiast prawidłowo oddychając o 30-40. W Chinach choroby nowotworowe są spotykane znacznie rzadziej niż w innych rejonach świata. Chińczycy przeważnie są bardzo sprawni fizycznie, nawet w podeszłym wieku.

Dużą rolę w ich kondycji fizycznej odgrywają codzienne, kilkugodzinne ćwiczenia oddechowe. Natomiast większość Europejczyków zamiast zdrowych ćwiczeń oddechowych  stosuje „inne ćwiczenie”, a mianowicie zaciąganie się, trującym organizm, papierosem.

Techniki oddechowe dla zdrowia.

Wielki joga, Ramaczaraka (który jako pierwszy ujawnił sekrety nauki o oddychaniu i przekazał je do Europy) podkreślał, że gimnastyka oddechowa czyni każdego człowieka całkowicie wolnym od niebezpieczeństwa zachorowania na jakiekolwiek schorzenie organów oddechowych, pozbawi kataru i przeziębień, poprawi funkcjonowanie układu pokarmowego i nerwowego.

Oto powód, dla którego nawet jeśli jesteście Państwo „powaleni” chorobą, możecie oddychać, macie duże szansę, poprzez prawidłowe oddychanie zwalczyć swoją chorobę!!!

Czy zastanawialiście się, że w wielu różnych sytuacjach życiowych, sposób naszego  oddychania ciągle się zmienia? Kiedy człowiek denerwuje się – to oddycha płytko i często. Już od dawna wiadomo, że ludzie, którzy oddychają często i głęboko, żyją krócej. Podczas  śpiewania wykonujemy wdech i długo, powoli wypuszczamy powietrze. W tym czasie odczuwamy wewnętrzny spokój i odprężenie. Podczas śmiechu dzieje się coś podobnego. Mięśnie napinają na przeponę (główny mięsień oddechowy) i pozwalają powietrzu wychodzić z nas małymi porcjami i zawsze na wydechu. Dzięki takiemu sposobowi oddychania podczas śmiechu odczuwamy przypływ siły i energii.

Nasuwa się prosty wniosek, że śmiech i śpiewanie powinny towarzyszyć nam codziennie jako jeden z najprostszych i bardzo skutecznych sposobów gimnastyki oddechowej.

Wydawałoby się, że nikogo nie trzeba uczyć, jak należy oddychać – to u każdego odbywa się nieświadomie i naturalnie. Ale w tym rzecz, że brak stałego fizycznego obciążenia, częste przebywanie w pomieszczeniach, nadwaga i skrzywienie kręgosłupa „oduczyły” człowieka oddychać zgodnie ze wzorem danym przez naturę. Mówiąc prościej, oddychamy jak  możemy a nie powinniśmy. Właściwie oddychają tylko małe dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Taki  sposób oddychania dała im natura. Nazywa się on pełnym. Od poznania tego typu należy rozpoczynać gimnastykę oddechową.

Fragment książki “Czy można żyć 150 lat?” Michał Tombak, wyd. Galaktyka
Comments are Closed