Badania kliniczne

Badania kliniczne

Przed wprowadzeniem konkretnych terapii w życie, władze służby zdrowia sprawdzają jej skuteczność poprzez eksperymenty na dwóch grupach pacjentów; zdrowych i chorych.

Te eksperymenty, oprócz tego, że kosztują miliony, są dostosowane wyłącznie do preparatów chemicznych farmaceutyki. To oznacza, że przemysł farmaceutyczny nie ma żadnego interesu w zakresie finansowania badań na temat naturalnych substancji, takich jak zioła, nie mówiąc już o powietrzu bądź oddychaniu, którego nawet nie można opatentować.

Problem pojawia się, gdy przedmiotem badań nie jest substancja farmakologiczna, ale substancja naturalna, żywność, (na przykład czosnek) która ma dobrze znany smak, lub procedury jak określony sposób oddychania bądź poruszania się. Jednak bardzo często te ostatnie są bardziej skuteczne niż substancje farmaceutyczne ( a na pewno mniej szkodliwe), choć trudno to udowodnić eksperymentami mających na celu pomiar produktów chemicznych.

Ponadto , podczas gdy nie istnieje sposób „dobry” bądź „zły” by połknąć pewną dawkę tabletek, to jest sposób „dobry” lub „zły” przy wykonywaniu pewnych technik, takich jak oddychanie, gdzie wyniki ćwiczeń uzależnione są głównie od zdolności prowadzącego instruktora, od jego doświadczenia jak i sposobu wyjaśniania ćwiczeń, ale także od wytrwałości pacjenta. Zdolność instruktora i wytrwałość pacjenta są zatem ważne, ale trudno je przebadać w eksperymentach które są dostosowane do preparatów farmaceutycznych.

Możemy zatem mówić prawie o cudzie, że skuteczność Metody Buteyko została sprawdzona przez tysiące wyleczonych pacjentów, przez ich lekarzy a także przez formalne badania przeprowadzone w klinikach uniwersyteckich, ze wszystkimi formalnymi procedurami. Oficjalne pierwsze badania odbyły się w1968r. w Leningradzie (obecnie San Pietroburgo), a w 1980r. w Moskwie. 100% skuteczność Metody spowodowała, ze Ministerstwo Zdrowia w byłym Związku Radzieckim uznał i zatwierdził ją za oficjalną.

Pierwsze badania poza Związkiem Radzieckim miały miejsce w 1995r. w Australii, w Mater Hospital w Brisbane i były sponsorowane w całości z funduszy Australijskiego Stowarzyszenia dla chorych na astmę. Pacjentów podzielono na dwie grupy, z których jedna wykonywała ćwiczenia Buteyko, podczas gdy grupa druga poddana była innym ćwiczeniom oddechowym. Po 6 tygodniach w grupie, która stosowała Metodę Buteyko udało się zmniejszyć zużycie leków rozszerzających oskrzela w 90%, oraz hormonów steroidowych o 30% podczas, gdy w drugiej grupie kontrolnej udało się zmniejszyć zużycie leków o mniej niż 5%.

Jednak dopiero w 1998r. Stowarzyszenie Australijskie walczące z astmą zdecydowało się oficjalnie uznać Metodę Buteyko za skuteczną. (Lepiej późno niż wcale!)

W Medical Journal of Australia w 1998 roku opublikowano pierwsze badania metody Buteyko, przeprowadzone w Brisbane. Cały raport można przeczytać tutaj. ( wersja angielska )

Podobne wyniki uzyskiwano w badaniach, które jeszcze niedawno miały miejsce. W 2003 w Nowej Zelandii, później w Wielkiej Brytanii oraz w 2007r. w Kanadzie na Universyty of Calgary. Prowadzący badania prof. Cowie opisał je jako „najlepsze osiągniecie do tej pory nie spotykane przeciwko astmie, dzięki, któremu można zredukować leki w ciągu kilku tygodni”. I w końcu, nawet w Stanach Zjednoczonych w 2012r. Metoda Buteyko została oficjalnie uznana za skuteczną w walce z astmą. Po przeanalizowaniu wyników 22 badań przeprowadzonych przez AHRQ, dostrzeżono poprawę przy średnich i zaawansowanych objawach astmy stosując ćwiczenia Buteyki.
Poniżej znajdują się odnośniki do eksperymentów cytowanych:
Buteyko breathing techniques in asthma: a blinded randomized controlled trial. Bowler S, Green A, Mitchell CA. Medical Journal of Australia, Vol 169, 7/21 December 1998:575-578.
A clinical trial of the Buteyko Breathing Technique in asthma as taught by a video.” Opat AJ, Cohen MM, Bailey MJ, Abramson MJ. Journal of Asthma, 37(7), 667-564 (2000).
“Effect of two breathing exercises (Buteyko and pranayama) in asthma: a randomized controlled trial.” Cooper S, Osborne J, Newton S, Harrison V, Thompson Coon J, Lewis S, Tattersfield A. Thorax August 2003; 58:674-679.
“Buteyko Breathing Technique for asthma: an effective intervention.” Patrick McHugh, Fergus Aitcheson, Bruce Duncan, Frank Houghton: The New Zealand Medical Journal. 12-December-2003, Vol 116 No 1187.
Direct Access to article through copyright protected (NZMA) link. (L
“Health Education: Does the Buteyko Institute Method make a difference?” Jill McGowan, Education and training consultant in Asthma Management. Thorax Vol 58, suppl III, page 28) December 2003.
“A Randomised Controlled Trial of the Buteyko Technique as an Adjunct to Conventional Management of Asthma”; Cowie RL et al. Respir Med (2008), doi: 10.1016/j.rmed.2007.12.012

Wszystkie doświadczenia cytowane powyżej, przeprowadzone w świecie anglojęzycznym, zostały przeprowadzone w odniesieniu do astmy. Tylko w Związku Radzieckim przeprowadzono badania i skuteczność Metody Buteyko na inne choroby.

Pomimo tak wielu przeprowadzonych badań i ogromnej skuteczności Metoda Buteyko w wielu krajach nadal jest zaliczana do metod alternatywnych, co gorsza istnieją jeszcze kraje w których zupełnie jest nieznana (np. Polska).

 Najnowsze badania kliniczne i raporty na temat astmy oraz metody Buteyko.

Agencja Badań Ochrony i Jakości Zdrowia (2012)

W 2012 roku Agencja Badań i Jakości Opieki Zdrowotnej (AHRQ) w Stanach Zjednoczonych opublikował obszerny przegląd 22 badań z technik oddechowych i stwierdziła, że technika oddychania Buteyko osiąga  „dużą poprawę objawów astmy i redukcji leków.”

Przegląd również zauważyć, że:

„Dostępne dane wskazują, że intensywne podejście do metod, które zawierają ćwiczenia oddechowe przekwalifikowania sposobu oddychania, mogą poprawić objawy astmy i zmniejszyć stosowanie leków”.

Dostęp do raportu AHRQ.

Globalna Inicjatywa Zwalczania Astmy – Raport 2014

Globalna Inicjatywa Zwalczania Astmy (GINA) została powołana w 1993 roku we współpracy z National Heart, Lung, and Blood Institute (USA), National Institutes of Health (USA) i Światowej Organizacji Zdrowia. Strategie Giny dla leczenia astmy są kształtowane przez komisje złożone z czołowych ekspertów astmy z całego świata.

W maju 2014 r GINA opublikował raport zatytułowany „Światowa strategia leczenia i prewencji astmy”. Na 40 stronach tego raportu GINA opisała kilka technik oddychania oraz tradycyjne formy walki z astmą.  Raport można przeczytać tutaj.

„Liczne badania oddychania technik relaksacyjnych dla astmy, w tym metoda Buteyko i metoda Papwortha, wykazały poprawę objawów oraz polepszenie jakośći życia pacjentów”.

„Techniki oddechowe mogą stanowić uzupełnienie tradycyjnych strategii przy leczeniu astmy, w tym u pacjentów zaniepokojonych lub tych którzy stosują leki ratujące życie.”

„Oprócz leków, inne terapie mogą być uznane w stosownych przypadkach, aby pomóc w kontroli objawów i zmniejszenie ryzyka.”

Badania w Kanadzie 2008.

Komentując kanadyjskiego badania, główny naukowiec, profesor Bob Cowie Wydziału Medycyny na Uniwersytecie w Calgary, powiedział:

„Byłem zaskoczony i bardzo zadowolony doskonałym wynikiem badań. Nie ma zakłóceń w życiu pacjentów: normalna i skuteczna działalność; metoda nie budzi i pozwala spać w nocy; nie ma potrzeby stosowania żadnych leków odciążających. To jest po prostu świetne … jest tak dobre, jak żadna inna kuracja astmy. Dodatkową kożyścią jest to, że nie ma skutków ubocznych. Jest to bardzo bezpieczne.Technika Buteyko jest ważnym dodatkiem do tradycyjnego leczenia „.

Możesz uzyskać dostęp do raportu na temat kanadyjskiego badania, opublikowane w czasopiśmie „pulmonologii” poprzez ten link.

Raport dostępny również w formie PDF.

Krótko mówiąc, badania wykazały, że w ciagu sześciu miesięcy obserwacji, grupa Buteyko miała:

  • Poprawę kontroli astmy od 40% do 75%
  • 39% pacjentów zmniejszyło zużycie leków wziewnych
  • 21% wyeliminowało kortykosteroidy wziewne

Do odsłuchania wywiad radiowy z profesorem Cowie.

https://www.youtube.com/watch?v=DRum0ANKYC0#action=share

Badania w Egipcie 2012

Badania w Egipcie zostały przeprowadzone przez terapeutów z Zakładu Medycyny Chorób Klatki Piersiowej na Uniwersytecie w Kairze. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie medycznym, poświęconym chorobom układu oddechowego: Egyptian Journal of Chest Diseases and Tuberculosis ( 2012 ) 61, 235-241, o tytule „Wpływ technik oddechowych Metodą Buteyko, na pacjentów z astmą oskrzelową”.
Doświadczenia przeprowadzono na 40 osobach cierpiących na astmę.
20 pacjentów w uzupełnieniu do zwykłego leczenia farmakologicznego, praktykowało Metodę Buteyko, podczas gdy pozostałe 20 osób otrzymywało tylko leczenie farmakologiczne. Pod koniec eksperymentu, który trwał 6 tygodni, zaobserwowano że, w grupie uczestników „Buteyko” poprawiła się funkcjonalność płuc mierzona spirometrem, o 51% w porównaniu do 3,6% w grupie „farmakologicznej”. Zaobserwowano ponadto zmniejszenie dzienne objawów astmy o 52% w porównaniu z 8%. Zmniejszyło się również stosowanie kortyzonu do 33% wobec 15% w grupie „farmakologicznej”. Dodatkowo, pomiar Pauzy Kontrolnej ( PK – termin dobrze znany stałym czytelnikom biuletynu )zwiększył się o 69% w porównaniu z 8% w drugiej grupie.
Mogę śmiało podpisać się pod końcowym spostrzeżeniem badaczy, że: „Została otwarta nowa perspektywa dla osób cierpiących na astmę, oraz że poprawna objętość oddechowa, jest kluczowa dla utrzymania dobrego stanu zdrowia”.

Szczegółowy opis badania dostępny jest tutaj.

Badania na Filipinach 2013

Kolejne badania przeprowadzono na Filipinach na Uniwersytecie Świętego Tomasza w Manila.
Grupą badaną były dzieci cierpiące na astmę w wieku 7 – 11 lat. Połowa badanych dzieci została przeszkolona i wykonywała ćwiczenia oddechowe dr Buteyko przez 4 tygodnie, kontynuując jednocześnie tradycyjną terapie farmakologiczną. Pod koniec 4 tygodnia, podczas gdy w grupie dzieci, w której nie zastosowano ćwiczeń Buteyko, nie zauważono żadnych istotnych zmian, w grupie wykonywującej ćwiczenia Buteyko nastąpiła znaczna poprawa.
Warto nadmienić, że do 2 tygodnia badań, nie zauważono zmian w poprawie stanu zdrowia w żadnej z badanych grup. Dopiero po trzecim tygodniu zauważono delikatne zmiany, które umocniły się w 4 tygodniu ćwiczeń.
To doświadczenie udowodniło, że nigdy nie należy się zniechęcać, tracić cierpliwość i przerywać ćwiczenia Buteyko po kilku dniach ich stosowania.
Nawyki oddechowe, które zatracaliśmy przez lata, nie mogą być przywrócone w ciągu kilku dni, a u osoby dorosłej trwa to znacznie dłużej niż u dziecka. Dlatego Metoda Buteyko, wymaga cierpliwości i wytrwałości.

Badania w Indiach 2013

Badania eksperymentalne opublikowane w Journal of Indian Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej:

„Grupa która stosowała techniki Buteyko wykazała znaczną poprawę FEV1 i PEFR i znaczący spadek poziomu duszności (trudności lub utrudnione oddychanie; duszność).”

„Techniki Buteyko zmniejszyły zaburzenia hiperwentylacji, które są odpowiedzialne za powtarzające się ataki astmy, więc można stwierdzić, że ćwiczenia oddechowe, gdy stosowane są regularnie i prawidłowo, mogą zatrzymać lub odwrócić spadek czynności płuc i zmniejszenie duszności u chorych na astmę. „

Badania są dostępne tutaj.

Badania w Irlandii 2013

Badanie zostało przeprowadzone przez naukowców z University Hospital Limerick. Badano skuteczność techniki oddychania przez sam nos u pacjentów z astmą. Wszyscy uczestnicy badania mieli rozpoznanie astmy i przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Uczestnicy stosowali metodę Buteyko codziennie przez trzy miesiące.

Po 3 miesiącach stwierdzono poprawę w 75% objawów zapalenia błony śluzowej oraz zatok.

Badania zostały opublokowane tutaj, niestety cały artykół jest do pobrania w formie PDF za opłatą.